برند یا نام تجاری چیست :
انجمن بازاریابی آمریکا اینگونه برند را تعریف میکند : یک نام, واژه, نماد, یا طرح و ترکیبی از آن میباشد که هدف آن شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و همچنین تمایز آنها از سایر رقباست .
ادامه مقاله در ادامه مطلب